Nacházíte se zde: Knihovna Přílepy » Akce v knihovně

Besedy     Úterý v knihovně    2018

Další již zavedené besedy pod názvem  Úterý v knihovně  proběhly:

13. 2. 2018 pod názvem  O parku s Kateřinou Tuzarovou a Vlastou Čablovou. Jednalo se o nutné údržbě  zámeckého parku v Přílepech. Občané byli seznámeni s vypracovaným projektem nutné obnovy. Beseda byla plnohodnotná, sešlo se okolo 40 občanů.

Další pak byla 13. 03. 2018 pod názvem  Dobrovolníci a památky, anebo obnova hradu Lukova se správcem p. J. Holíkem. Ve svém vyprávění o zkušenostech s obnovou hradu Lukova poradil, jak postupovat při zprovoznění zámku, opět moc zajímavá.

Pokračovat v těchto besedách budeme znovu až na podzim, takže příjemné jaro a léto. 

 

 

Beseda s názvem Úterý v knihovně

V úterý 9. 1. 2018 proběhla další beseda Úterý v knihovně s podtitulem novoroční rozjímání

s  místní spisovatelkou, básnířkou p. Helenou Žůrkovou.

Ve svém vystoupení se zamýšlela nad dnešní dobou, zejména pak nad slovem i následným činem odpuštění.

Přednášela své básně, krásně podbarvené hudbou.

Po celou dobu jejího rozjímání byly promítány fotky jejího syna Petra.

Na závěr nám přečetla 2 povídky ze své tvorby.

Nejprve povídka Sněhová story, všechna slova začínala písmenem s,

druhá byla o jejím tatínkovi, co zažil u své obvodní lékařky.

Beseda se nesla v přátelském a pěkném povánočním období.

Fotografie z této akce

 

V měsíci listopadu proběhly v knihovně 2 besedy.

V pátek 10. 11. 2017 to byla beseda pro děti ze školní družiny při ZŠ

na téma Pohádky kdysi a dnes- od Karkulky po Mimoně.

Besedy se zúčastnilo 25 dětí, besedou provázela sl. Hanka Zaoralová z Městské knihovny v Holešově.

Četla dětem na závěr svoji verzi pohádky o Karkulce, která se dětem velmi líbila,

a s velkým zápalem spolupracovaly na opravách chyb, které v pohádce byly.

Beseda se velmi vydařila, tečkou byla sladká odměna a prohlídka knížek v knihovně.

Fotky z akce

 

  

Další beseda 28. 11. 2017 byla již druhá, společná, se spolkem Přílepy- náš domov,

pod názvem Úterý v knihovně, tentokráte o tom, co čtou kanadští indiáni kmene Černonožců.

Besedou provázeli manželé Hanákovi, kteří vyprávěli, jak se k indiánům dostali,

o jejich nelehkém životě v rezervaci. Dozvěděli jsme se, že vlastně nečtou,

ale žijí vyprávěním příběhů, legend, které považují za historii svého kmene.

Nad očekávání se sešlo 30 lidí, vyprávění zaujalo a bylo doplněno promítáním fotek

a ochutnávkou sladkých a slaných indiánských placek, všem chutnalo.

Domluvili jsme se, že si ještě takovou besedu zopakujeme.

Foto z akce   

 

Úterý v knihovně

 

Obecní knihovna spolu se spolkem Přílepy- náš domov uskutečnila 24. 10. 2017

Úterý v knihovně, s malým podtitulkem co čte zajímavá osobnost.

Pozvání přijala cvičitelka jógy paní Helena Kuchařová.

Ve svém povídání o knihách, které má ráda, se zaměřila zejména na autory a knihy pojednávající o duševnu, myšlení.

Četla krátké úryvky z knih Čtyři dohody od D.M. Ruize, Proroka od Ch. Džibrana a z knihy R. Fulghuma,

vzpomněla i další oblíbené, ke kterým se ráda vrací. Má ráda, ale i romány, co něco říkají,

např. knihu Hledači mušlí od R. Pilchnerové.

Sešlo se 13 žen, které při malém občerstvení si povídaly o duševnu, o správném dýchání, myšlení atd.

Chtěly bychom přes nevlídné podzimní a zimní měsíce v těchto setkáních Úterý v knihovně pokračovat,

vždy s nějakou zajímavou osobností, která by přijala naše pozvání.

Věříme, že se setkání budou líbit a snad nalákáme i nové čtenáře.

Fotofrafie z akce najdete ve fotogalerii

 

 

3. 10. 2016 proběhla beseda,  život a dílo Astrid Lindgrenové

a 16. 12. 2016 pak beseda o vánočních obyčejích a zvycích.

Obou besed se zůčastnily děti ze školní družiny při zdejší škole.

Besedamí provázela pracovnice knihovny v Holešově sl. Hana Zaoralová, za což velký dík.

Besedy  byly zajímavé, dětem se líbily.

 

 

Beseda v knihovně

 

Na den dětí 1. června 2016 proběhla v místní knihovně další beseda pro děti ze školní družiny při ZŠ v Přílepech. Tématem dnešní besedy byl Karel IV, panovník český. Tentokráte besedu vedla paní Lucie Zavadilová z Holešova, kterou nám doporučila paní Barotová z knihovny v Holešově.

Beseda se nesla ve velmi příjemném duchu, děti byly plně zúčastněny po celou dobu besedy. Paní Zavadilová velmi pěkným přednesem a zajímavým vyprávěním všechny zaujala, za což je ji třeba moc poděkovat.  Současně děkujeme i paní Barotové, a s paní Zavadilovou se těšíme na další setkání u   zajímavých témat. 

Fotografie z akce ZDE 

 

 

V knihovně  se soutěžilo

 

V roce 2015 byla v místní knihovně vyhlášena soutěž o nejlepšího dětského čtenáře.

Nejlepším čtenářem roku se stal Daniel Svoboda, žák Základní školy v Přílepech. Pravidelně navštěvoval knihovnu, vypůjčil si nejvíce knih a samozřejmě věděl i co četl.

Vyhodnocení proběhlo 8. 4. 2016 v místní škole za přítomnosti všech žáků, pana starosty Rudolfa Solaře,  p. ředitelky , p. učitelek a hostů.

Obecní úřad spolu s místní knihovnou jmenovanému daroval věcné dary s přáním, aby tak pokračoval a nadále navštěvoval místní knihovnu. Odměnou mu byl i potlesk od přítomných.

Fotografie z akce ZDE  

 

Besedujeme i v roce 2015

   

V roce 2015 proběhla v místní knihovně beseda pro školní družinu ZŠ Přílepy.

26. 1. jsme si vyslechli povídání na téma: Dobrodruch J. London.

 

 

Dne 15. 6. jsme měli besedu pro děti ze školní družiny při ZŠ Přílepy,

zaměřenou na MDD - svět dětí zítra a dnes, Planeta hraček- příběhy dětských hraček a her.

Po skončení navštívily děti knihovnu, kde na ně čekala sladká odměna a popřáli jsme si pěkné prázdniny.

 

Besedovali jsme v roce 2014

 

Od začátku roku 2014 proběhly v místní knihovně 3 besedy.

 

První beseda byla 4. 2. pro žáky ze školní družiny při místní škole na téma

Proč je člověk strašný lenoch- výprava so světa lidských vynálezů.

Beseda byla velmi zajímavá, žáci byli seznámeni s některými známými vynálezy,

ale pro ně je stejně nejlepší vynález dneška počítač.

 

Další beseda byla 11. 3. a to zase pro děti z místní mateřské školy,

téma znělo-  Proč se jinde mluví jinak, tato beseda se nesla v duchu říkánek,

krátkých pohádek, velmi mně překvapilo, že i tak malé děti reagovaly na různé dotazy a zapojovaly se do besedy.

Besedami provázela p. Libuše Bátrlová , knihovnice z Městské knihovny Holešov, za což veliký dík.

 

 

Třetí beseda byla 24. 9. opět pro žáky ze školní družiny při místní škole.

Tentokrát jsme se se zaměřili na Regionální pověsti

 

 Po skončení besed děti přešly do místní knihovny, kde si měly možnost prohlédnout knížky,

někteří ještě tolik knih ani neviděly a dle přiložených fotografií je velmi dobře vidět, že byly spokojení.

 

V besedách budeme nadále pokračovat, snad se počet dětských čtenářů zvýší a možná,

že když s nimi přijdou rodiče, tak je třeba taky některá kniha zaujme, věřte je z čeho vybírat.     

 

Besedovali jsme v knihovně

  

Po delší době se opět v knihovně besedovalo a to v tomto roce hned dvakrát.

Ve čtvrtek 24. ledna 2013 proběhla beseda na téma

 „ Planeta obrů“, příběhy o nich a i o tom našem holešovském obrovi Drásalovi.

Besedy se zúčastnilo 19 dětí z družiny při školev Přílepech.

Besedu vedla p. L. Bátrlová z městské knihovny v Holešově, za co jí moc děkujeme.

Děti se zájmem sledovaly povídání o obrech, pohádku o obrovi,

kterou někteří znaly a byly plně zúčastněny dějem.

Nakonec došlo i na povídání o holešovském obrovi Drásalovi.

Druhá beseda byla 7. března 2013, téma besedy bylo „ Planeta knih“,

vznik a dějiny písma aneb jak se lidé naučili psát a číst,

besedy se zúčastnilo 18 děti z přílepské družiny a opět beseda byla velmi zajímavá.    

Po skončení besed se děti přesunuly do knihovny, kde si prohlédly prostředí, knížky.

Pěkné besedování jsme ukončili sladkou tečkou v podobě oplatků a bonbonů.

Domluvili jsme se na dalším besedování , které se uskuteční v podzimních měsících.

 

  

 

 

 

 

Beseda v místní knihovně v Přílepích

 

V čase předvánočním v pondělí 19. 12. 2011 v dopoledních hodinách

se uskutečnila v místní knihovně beseda pro žáky ZŠ Přílepy.

Téma bylo „Vánoční zvyky u nás a ve světě,

celou besedu vedla p. Bátrlová  z MěK z Holešova.

Žáci, kterých bylo celkem 40, byli rozděleni do 2 skupin,

reagovali na povídání, bylo to velmi pěkné.

Prohlédli si knihovnu, někteří ani nevěděli, že něco takového existuje.

Vždy po skončení skupiny, jako sladká tečka na závěr

byl  podávám čaj a perníčky, při  odchodu každý dostal mandarinku.

Podle reakce dětí a ostatních zúčastněných se beseda líbila

a bude to předvánočním zvykem v naší knihovně.

 

 

 

 

 Fotografie z akce jsou ve fotogaleii.